Služby

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY A ČINNOSTI

 • komplexní development od výběru pozemku až po předání bytů
 • lokality s příjemným okolím a výbornou dopravní dostupností
 • moderní, velkorysé dispoziční řešení bytů i domů
 • individuální přístup a bohatý klientský servis
 • široké možnosti klientských změn
 • hypotéční financování a individuální platební kalendáře
 • odborné konzultace a služby klientům jiných developerů

STAVEBNÍ ČINNOST

 • kompletní stavební práce na klíč
 • půdní vestavby a nástavby
 • obnova kulturních památek (fasád, štuků, maleb ...)
 • sanace vlhkých objektů
 • citlivá řešení ve starých objektech
 • progresivní moderní technologie (systém HELIFIX)

PROJEKTOVÁNÍ A INŽENÝRING

 • všechny druhy a stupně projektové dokumentace vč. profesí
 • 3D modely pro představu klienta
 • úzká spolupráce s architektonickým ateliérem
 • všestranný inženýring se znalostí dotčených institucí
 • autorské, technické a investiční dozory
 • ekonomie staveb - rozpočty a kalkulace
 • poradenství, expertní a znalecké posudky
 • průzkumy a pasportizace včetně vyhodnocení provedených sond

STATICKÉ SANACE A PROJEKTY

 • od výpočtů přes projekt až k provedení
 • náročné zásahy do nosných konstrukcí budov
 • statická zajištění objektů
 • moderní výpočetní metody, znalosti ČSN i EN
 • statické a expertní posudky
(c) Copyright 2006 RAMSS s.r.o., Dubečská 6/73, 100 00 Praha 10 - Strašnice. Tel: (+420) 274 810 836, email: .