Profil společnosti

RAMSS spol. s r. o. je soukromá developerská, stavební a projektově-inženýrská společnost založená v roce 1991. Prvotní převažující zaměření firmy na rekonstrukce a modernizace bytových, občanských a průmyslových objektů  bylo úspěšně rozšířeno o další aktivity, zejména vlastní developerské bytové projekty. V jejich rámci společnost úspěšně postavila a prodala téměř 140 bytů. V neposlední řadě společnost zajišťuje i náročné statické sanace nosných konstrukcí objektů, projektovou, poradenskou a posudkovou činnost  a všestranný  inženýring.

Na hlavních stavebních pracech a dalších profesích společnost spolupracuje s dlouhodobě osvědčenými subdodavateli. Jejich spolehlivost a kvalita jsou prověřovány důkladným systémem technických dozorů. Veškeré uvedené činnosti provádí firma v nejvyšší kvalitě.

Zkušenosti nabyté dlouhodobou působností umožňují společnosti uspokojit náročné požadavky nejen individuálních investorů, ale i celorepublikových a regionálních orgánů státní správy nebo nadnárodních celosvětových gigantů.

Od počátku existence se společnost neocitla v platební neschopnosti, nemá žádné splatné závazky vůči institucím sociálního a zdravotního  pojištění, ani finančnímu úřadu.

Všem dodavatelům hradí společnost závazky vždy do termínu splatnosti, zaměstnanci dostávají mzdu vždy v řádném termínu.
(c) Copyright 2006 RAMSS s.r.o., Dubečská 6/73, 100 00 Praha 10 - Strašnice. Tel: (+420) 274 810 836, email: .